Zaznacz stronę

Domagamy się odcięcia Rosji od dochodów ze sprzedaży węgla, ropy i gazu!

Czas na realne sankcje wobec agresora

Petycja do władz państw członkowskich Unii Europejskiej

Bezprecedensowa napaść Rosji na niepodległą Ukrainę wymaga szybkiej i stanowczej reakcji. Jeżeli cywilizowany świat nie wyrazi jasnego sprzeciwu, agresorzy będą mieli poczucie przyzwolenia na okupację i represje. Wkrótce możemy się spodziewać aktów zbrojnej agresji wobec innych wolnych krajów.

 

Nie wystarczą działania symboliczne. Reakcja Zachodu musi się wiązać z konkretnymi i dotkliwymi konsekwencjami dla agresora. Dotychczasowe sankcje nie spełniają tej roli. Wyłączono z nich m.in. płatności za surowce energetyczne. 

W efekcie, PKB Rosji skurczy się tylko o 0,7%. Skuteczne odcięcie Rosji od międzynarodowego systemu transakcyjnego SWIFT może obniżyć PKB tego kraju o kolejne 5%. Niestety nie wpłynie to na zdolność prowadzenia wojny przez agresora.

Zakres sankcji powinien zostać poszerzony i objąć główne towary eksportowe Rosji, w tym węgiel, ropę i gaz. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego może to obniżyć rosyjski PKB aż o 36%. W praktyce tak poważny cios nie tylko oznacza załamanie gospodarki, ale też utrudni dalsze prowadzenie wojny.

Wpływ sankcji na rosyjską gospodarkę  

Sankcjami powinny zostać objęte także eksport stali, metali szlachetnych i półszlachetnych, nawozów i pszenicy.

Niestety część państw UE z niezrozumiałych przyczyn nie chce się zgodzić na rozszerzenie zakresu sankcji. Dlatego musimy zaapelować do władz Unii Europejskiej i rządów wszystkich jej krajów członkowskich o szybkie podjęcie decyzji, która pokaże sprzeciw cywilizowanego świata wobec haniebnej wojny.

Ubytek PKB na skutek wprowadzenia dotychczasowych sankcji 
Ubytek PKB na skutek wprowadzenia dotychczasowych sankcji i odcięcia Rosji od systemu SWIFT

Ubytek PKB, jeśli sankcje zostaną poszerzone o embargo na ropę, węgiel i gaz (41,7%)

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Apeluję o wprowadzenie embarga na rosyjskie gaz, ropę i węgiel

 

Ekscelencje, Członkowie Rady Europejskiej,

w związku z bezprecedensową napaścią Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę potrzebna jest stanowcza reakcja cywilizowanego świata.

Nie wystarczą działania symboliczne. Agresora muszą spotkać konkretne konsekwencje.

Pełne odcięcie Rosji od dochodów ze sprzedaży surowców energetycznych oznacza załamanie gospodarki tego kraju. Znacznie utrudni też prowadzenie wojny.

Z rozczarowaniem przyjmujemy sprzeciw części państw członkowskich wobec podjęcia tej niezbędnej decyzji. Apelujemy o podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do wprowadzenia embarga na sprzedaż rosyjskiego węgla, gazu i ropy.

Z wyrazami szacunku

Europejczycy solidarni z Ukrainą

Podpisów pod petycją: 3672